Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 50 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 50 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Cấu tạo trong của thân non.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 50 SGK Sinh học lớp 6

Thảo luận:

– So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non chúng có đặc điểm gì giống nhau?

– Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 50 SGK Sinh học lớp 6:

– Giống nhau: Đều cấu tạo gồm 2 phần: vỏ (biểu bì và thịt vỏ), trụ giữa (bó mạch và ruột).

– Khác nhau về bó mạch của rễ và thân.

+ Rễ: bó mạch gồm mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ.

+ Thân: mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài.

BAIVIET.COM