Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 49 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 49 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Các mỏ khoáng sản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 49 SGK Địa lí lớp 6:

Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 49 SGK Địa lí lớp 6:

– Khoáng sản địa phương: cát, sỏi

(BAIVIET.COM)