Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 15:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 10:

Khi gặp điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, cần phải làm gì để hạn chế sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 10:

– Tăng sự chống chịu của cây, hạn chế sự thừa đạm bằng cách bón đủ đa vi lượng, đặc biệt là kali.

– Cắt tỉa cảnh để làm thoáng và tăng ánh sáng trực tiếp để hạn chế 1 số côn trùng ưa ánh sáng.

– Phun thuốc diệt sâu bệnh hại.

BAIVIET.COM