Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Các quốc gia cố đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 10:

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 10:

– Kinh tế:

+ Đầu thế kỉ I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sự dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

+ Nông nghiệp dùng cày khá phát triển, kết hợp với săn bắn, chăn nuôi và đánh cá.

+ Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công.

– Xã hội

+ Sự chuyển chuyển biến kinh tế kéo theo sự chuyển biến về xã hội: sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rêt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

– Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm. Nhà nước Văn Lang ra đời đã đáp ứng những đòi hỏi đó.

(BAIVIET.COM)