Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 75 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm gì nổi bật?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 11:

– Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm nổi bật:

– Kinh tế phát triển không đều xen lẫn khủng hoảng.

– Đời sống nhân dân đói khổ, phong trào đấu tranh lên cao, phong trào công nhân phát triển dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 1922.

– Đầu thập kỉ 20 của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật Bản thi hành một số cải cách chính trị tích cực, nhưng cuối thập kỉ 20, Chính phủ của tướng Ta-na-ca đã thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại hiếu chiến phản động.

(BAIVIET.COM)