Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7:

– Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, nhưng cho rằng quân ta không thể ngăn cản được đoàn thuyền lương này nên đã tiến về hội quân ở Vạn Kiếp.

– Trần Khánh Dư dự đoán khi đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi đi qua, có thể đánh được đoàn thuyền lương nên đã bố trí một trận mai phục. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ nặng nề, chậm chạp tiến qua Vân Đồn, liền bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đổ ra đánh dữ dội. Phần lớn thuyền lương của địch bị đắm, số còn lại bị quân Trần chiếm.

(BAIVIET.COM)