Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7:

Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bài ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7:

– Quân Mông Cổ mạnh nhưng quân ta có ý chí kiên quyết, đoàn kết.

– Quân ta thực hiện chính sách “vườn không nhà trống”, biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công nên cuộc kháng chiến giành thắng lợi.

(BAIVIET.COM)