Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 trang 47 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8:

– Miễn dịch là gì?

– Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8:

– Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh truyền nhiễm nào đó.

– Sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo:

+ Miễn dịch tự nhiên có được một cách ngẫu nhiên, bị động từ khi cơ thể mới sinh ra hay sau khi cơ thể đã nhiễm bệnh.

+ Miễn dịch nhân tạo có được một cách ngẫu nhiên, chủ động, khi cơ thể chưa bị nhiễm bệnh.

BAIVIET.COM