Trả lời câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4:

Nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu? Kết quả ra sao?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4:

– Khi giặc mạnh, vua tôi nhà Trần rút lui khỏi Thăng Long

– Khi giặc yếu, vua tôi nhà Trần tổ chức phản công

– Kết quả: làm cho địch khi vào Thăng Long không có lương thực để ăn, đói khát mệt mỏi. Quân địch hao tổn, trong khi đó quân ta bảo toàn được lực lượng.

(BAIVIET.COM)