Trả lời câu hỏi 2 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hòa Bình – Bắc Sơn.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sống định cư lâu dài hợp thành thị tộc, bộ lạc.

– Ngoài săn bắt, hái lượm còn biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả. Nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu.

– Bước đầu biết mài rìu, làm một số công cụ khác bằng xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặn đồ gốm.

(BAIVIET.COM)