Trả lời câu hỏi 2 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh ngòi.

– Đặt chức quan Hà đê sứ trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

→ Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

→ Chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần rất phù hợp, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

(BAIVIET.COM)