Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 7:

Đạo Phật thời Lý rất được coi trọng, hầu hết các vua thời Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều sùng đạo Phật. Vì thế ở kinh đô cũng như các địa phương, chùa chiền được xây dựng ngày càng nhiều. Các vua nhà Lý đều trọng dụng nhà sư tham gia vào việc nước.

 BAIVIET.COM