Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Nhà em trồng cây cảnh và dùng hoa trang trí không ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Tùy theo nhà của học sinh có trồng cây cảnh và dùng hoa trang trí hay không để trả lời Không hoặc Có.

(BAIVIET.COM)