Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 7:

Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 7:

Nền nông nghiệp thời Lý phát triển là do cả nước và nhân dân cùng đẩy mạnh, chăm lo sản xuất nông nghiệp.

– Hàng năm, vào mùa xuân, các vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền.

– Nhà Lý khuyến khích khai khẩn ruộng hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi đồng thời cho đắp đê phòng ngập lụt.

– Nhà Lý ban hành lệnh cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

 BAIVIET.COM