Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy kể tên một số loại phân hữu cơ thường dùng ở địa phương em.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10:

Phân hữu cơ thường dùng ở địa phương em là phân chuồng, phân bắc, phân xanh.

BAIVIET.COM