Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nhà Trần thành lập.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để làm gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để bảo vệ và xây dựng đất nước, phát triển nông nghiệp.

(BAIVIET.COM)