Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 108 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 12 Trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tìm các hình vuông trên hình 105.

Tra loi cau hoi 2 Bai 12 trang 108 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 12 Trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1:

– ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ⇒ ABCD là hình bình hành

Hình bình hành ABCD có hai đường chéo bằng nhau ⇒ ABCD là hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD có AB = BC ⇒ ABCD là hình vuông

– MNPQ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ⇒ MNPQ là hình bình hành

Hình bình hành MNPQ có hai đường chéo bằng nhau ⇒ MNPQ là hình chữ nhật

Hình chữ nhật MNPQ có MP ⊥ NQ tại O ⇒ MNPQ là hình vuông

– RSTU có 4 cạnh bằng nhau ⇒ RSTU là hình thoi

Hình thoi RSTU có một góc vuông ⇒ RSTU là hình vuông

(BAIVIET.COM)