Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 74 SGK Lịch sử  lớp 12:

Trình bày các xu thế phát triển thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12:

Xu thế phát triển của thế giới:

– Hầu như tất cả các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

– Sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp…

– Nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra nội chiến và xung đột.

– Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)