Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11:

– Trong những năm 1918 – 1923,các nước tư bản lâm vào khủng hoảng kinh tế. Cao trào cách mạng bùng nổ.

+ Sự thành lập Cộng hòa Xô viết Hung-ga-ri (3 – 1919), ở Ba-vi-e (Đức 4 – 1919)

+ Nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước (Đức, Áo, Hunggari, Ba Lan, Phần Lan, Áchentina, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn.

– Với vai trò tích cực của Lê-nin, ngày 2 – 3 – 1919 Quốc tế Cộng sản được thành lập.

(BAIVIET.COM)