Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử  lớp 9:

– Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 9:

+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc.

+ Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

(BAIVIET.COM)