Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 40 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 40 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 40 SGK Địa lí lớp 9:

Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 40 SGK Địa lí lớp 9:

Việc cải thiện đường giao thông sẽ đảm bảo mối liên hệ kinh tế giữa các cơ sở công nghiệp, giữa các vùng được thông suốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.

BAIVIET.COM