Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 38 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 38 SGK Sinh học lớp 6

Những diều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 38 SGK Sinh học lớp 6:

Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau, … có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

– VD Cây trồng trên đất vùng đồi trọc thường cây rất khó hút nước và muối khoáng làm cho năng suất cây trồng thấp, nhưng cùng cây đó mà trồng trên đất phù sa, cây hút nước và muối khoáng dễ dàng thì năng suất lại tăng lên.

.BAIVIET.COM