Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 37 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7:

Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7:

Rác thải và nước thải sinh hoạt làm ô nhiễm nước. Không khí bị ô nhiễm làm mất đi vẻ đẹp của môi trường đô thị.

(BAIVIET.COM)