Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4:

Em hãy kể lại trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4:

– Quân Tống tiến tới bờ phía bắc sông Như Nguyệt. Chúng tỏ ra lúng túng vì trước mặt là sông và bên kia là một chiến luỹ rất kiên cố.

– Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ tiến vào để phối hợp vượt sông. Nhưng quân thuỷ của chúng đã bị quân ta chặn đứng ngoài bờ biển.

– Quách Quỳ liều mạng cho quân đóng bè tổ chức tiến công. Hai bên giao chiến ác liệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt có lúc tưởng như sắp vỡ.

– Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.

– Quân giặc khiếp đảm trước cuộc phản công của quân ta. Chúng không còn hồn vía nào chống cự, vội vã vứt bỏ gươm giáo, tìm đường tháo chạy.

(BAIVIET.COM)