Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 104 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 11 – Hình thoi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 11 Trang 104 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O (h.101).

a) Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì ?

b) Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và BD.

Tra loi cau hoi 2 Bai 11 trang 104 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 11 Trang 104 SGK Toán 8 – Tập 1:

a) Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

b) Xét ΔAOB và ΔCOB

AB = CB

BO chung

OA = OC ( O là trung điểm AC )

⇒ ΔAOB = ΔCOB (c.c.c)

⇒ (AOB) = (COB) ,(ABO) = (CBO) (các cặp góc tương ứng)

(ABO) = (CBO) ⇒ BO là phân giác góc ABC

(AOB) + (COB) = 180o ⇒(AOB) = (COB) = 180º : 2 = 90º

Chứng minh tương tự, ta kết luận được:

AC, BD là các đường phân giác của các góc của hình thang

và AC ⊥ BD tại O

(BAIVIET.COM)