Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 87 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 87 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Nông nghiệp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 87 SGK Địa lí lớp 5:

Em hãy quan sát hình 1, cho biết lúa gạo, cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, sao su,… ) được trồng chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên hay đồng bằng.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 87 SGK Địa lí lớp 5:

– Lúa gạo được trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng.

– Cây công nghiệp lâu năm (chè,cà phê, sao su,…) được trồng chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.

(BAIVIET.COM)