Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 70 SGK Lịch sử  lớp 12:

Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12:

– Về kinh tế: tăng cường những ảnh hưởng, tác động lẫn nhau.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia

Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

– Về chính trị: Tất cả các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự ảnh hưởng lẫn nhau.

(BAIVIET.COM)