Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Các nước Tây Âu

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 43 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9:

– 6 nước đầu tiên của EU là: CHLB Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan, Luc-xăm-bua.

(BAIVIET.COM)