Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 34 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7:

Đọc bảng số liệụ dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

NămDân số (triệu người)Diện tích rừng (triệu ha)
1980360240,2
1990442208,6

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 34 SGK Địa lí lớp 7:

– Dân số: tăng từ 360 lên 442 triệu người.(năm 1990)

– Diện tích rừng: giảm từ 240,2 (năm ) xuông 208,6 triệu ha.

– Nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á: dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giảm.

(BAIVIET.COM)