Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Từ phương trình trao đổi cation, em hãy cho biết bón vôi vào đất có tác dụng gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 33 SGK Công nghệ lớp 10:

Bón vôi vào đất để giải phóng cation Na+ ra khỏi keo đất làm cho việc rửa mặn dễ dàng hơn.

(BAIVIET.COM)