Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 101 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 101 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho đường thẳng b. Gọi a và a’ là hai đường thẳng song song với đường thẳng b và cùng cách đường thẳng b một khoảng bằng h (h.94), (I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ b. Gọi M, M’ là các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h, trong đó M thuộc nửa mặt phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M ∈ a, M’ ∈ a’.

Tra loi cau hoi 2 Bai 10 trang 101 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 101 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tra loi cau hoi 2 Bai 10 trang 101 SGK Toan 8 - Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)