Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 66 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Làm quen với số âm.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 66 SGK Toán 6 – Tập 1:

Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây:

Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét.

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 mét.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 66 SGK Toán 6 – Tập 1:

– Độ cao của đỉnh núi Phan – xi – păng là ba nghìn một trăm bốn mươi ba mét

– Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là âm ba mươi mét

(BAIVIET.COM)