Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 6 – Tập 1:

Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 6 – Tập 1:

Các chữ cái trong từ “ NHA TRANG” gồm N, H, A, T, R, A, N, G.

Trong các chữ cái trên, chữ N được xuất hiện 2 lần, chữ A cũng được xuất hiện 2 lần, nhưng ta chỉ viết mỗi chữ một lần, ta có tập hợp các chữ cái A = { N, H, A, T, R, G }.

(BAIVIET.COM)