Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6:

Dùng kí hiệu + ( có) hoặc – ( không) điền vào chỗ trống trong bảng sau cho thích hợp

STTVí dụLớn lênSinh sảnDi chuyểnLấy các chất cần thiếtLoại bỏ các chất thảiXếp loại
Vật sốngVật không sống
1Hòn đá
2Con gà
3Cây đậu
4Con bò

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6:

STTVí dụLớn lênSinh sảnDi chuyểnLấy các chất cần thiếtLoại bỏ các chất thảiXếp loại
Vật sốngVật không sống
1Hòn đá+
2Con gà++++++
3Cây đậu+++++
4Con bò++++++

BAIVIET.COM