Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2  Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6  SGK Sinh học lớp 10:

Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 10:

– Mô: Là tập hợp các tế bào giống nhau (cùng đặc điểm cấu trúc), cùng phối hợp thực hiện các chức năng nhất định.

– Cơ quan: nhiều mô kết hợp với nhau tạo thành cơ quan, thực hiện hiện chức năng nhất định.

– Nhiều cơ quan kết hợp tạo thành hệ cơ quan.

– Cơ thể: được cấu tạo từ các cơ quan và hệ cơ quan.

– Quần thể: tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một khoảng không gian, thời gian nhất định, có khả năng giao phối với nhau tạo ra thế hệ con hữu thụ, cách li sinh sản với các cá thể của loài khác.

– Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã co cấu trúc tương đối ổn định.

– Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

BAIVIET.COM