Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Giới thiệu về nghề điện dân dụng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 9:

Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong những môi trường như thế nào? Hãy đánh dấu (x) vào ô trống những cụm từ chỉ môi trường làm việc của nghề điện.

a) Làm việc ngoài trời

b) Thường phải đi lưu động.

c) Làm việc trong nhà.

d) Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện

e) Tiếp xúc với nhiều chất độc hại.

g) Làm việc trên cao.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 9:

– Công việc lắp đặt đường dây điện thường điện tiến hành ngoài trời, trên cao do hệ thống điện nước ta là dùng các cột điện.

– Các cụm từ chỉ môi trường làm việc của nghề điện là a, b, d, g.

(BAIVIET.COM)