Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 1: Bài mở đầu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy nêu một số sản phẩm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 10:

– Nông nghiệp: Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường, đậu tương, ngô cung cấp cho nhà máy chế biến thực phẩm.

– Lâm nghiệp: Trồng gỗ (như gỗ keo) để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy giấy.

– Ngư nghiệp: Nuôi cá để phục vụ xuất khẩu. Thủy hải sản đóng hộp.

(BAIVIET.COM)