Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Nội dung điều tra trong bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây.

(BAIVIET.COM)