Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Mở đầu về phương trình.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

(BAIVIET.COM)