Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 9:

+ Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật:

– Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

– Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

(BAIVIET.COM)