Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Địa lí lớp 9:

Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển.

(BAIVIET.COM)