Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 43 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 – Tập 1:

tra loi cau hoi 2 bai 1 trang 43 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 – Tập 1:

tra loi cau hoi 2 bai 1 trang 43 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 1

b)Bảng giá trị

x01
y = 2x02

Đồ thị hàm số y = 2x đi qua 2 điểm (0; 0) và (1; 2)

tra loi cau hoi 2 bai 1 trang 43 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)