Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử  lớp 8:

Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 8:

– Diễn biến :

+ Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại chính quyền phong kiến Tây Ban Nha đã diễn ra, đỉnh cao là năm 1566.

+ Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan đã thành lập “Các tỉnh liên hiệp” (sau là Cộng hòa Hà Lan).

+ Năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Hà Lan.

– Kết quả và ý nghĩa :

Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 BAIVIET.COM