Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 36 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Khi cộng – 3 và cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

b) Dự đoán kết quả: Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 36 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) -4 + (-3) = -7; 2 + (-3) = -1

⇒ ta có bất đẳng thức:-7 < -1

b) Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức: -4+c < 2+c

(BAIVIET.COM)