Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. khái niệm về biểu thức đại số.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là: a(cm)

Biểu thức số biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm) là: a. (a+2)

(BAIVIET.COM)