Trả lời câu hỏi 16 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 16 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 16 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử  lớp 8:

Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Lời giải câu hỏi 16 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

 BAIVIET.COM