Trả lời câu hỏi 15 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 15 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 15 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Lời giải câu hỏi 15 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

Do nội bộ bị chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phản tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bất Rô-be-spie để xử tử (27 – 7 – 1794).

 BAIVIET.COM