Trả lời câu hỏi 14 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 14 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 14 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử  lớp 8:

Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô- banh ?

Lời giải câu hỏi 14 Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

– Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh được sự ủng hộ của nhân dân lên nắm chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu. Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng để trừng trị bọn phản cách mạng, giải quyết những yêu cầu của nhân dân, như: xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo,…

– Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đã đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.

 BAIVIET.COM