Trả lời câu hỏi 12 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 12 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

Đề bài câu hỏi 12 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử  lớp 11:

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Lời giải câu hỏi 12 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11:

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.

– Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.

– Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

– Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại vật chất 4000 tỉ đô-la.

– Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

(BAIVIET.COM)