Trả lời câu hỏi 12 Bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 12 Bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài câu hỏi 12 Bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử  lớp 8:

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ ?

Lời giải câu hỏi 12 Bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8:

Những điểm hạn chế là: Quyền dân chủ bị hạn chế: phụ nữ, nô lệ da đen, người In-đi-an không có quyền chính trị.

 BAIVIET.COM